Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

SV 785/07 Ob-27327/07 , Stran 6733
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 785/07 z dne 2. 10. 2007, je nepremičnina, stanovanje št. 19, v izmeri 60,24 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Stantetova ulica 26, stoječe na parc. št. 1009/1, k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnica do celote je Štefanija Novak, stan. Stantetova ul. 26, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 4873/93 z dne 10. 12. 1993, zastavljena v korist upnika Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, en. id. št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Jožeta in Štefanije Novak, oba stan. Stantetova ul. 26, Maribor, v višini 41.500,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost