Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Su 010601/07-25 Ob-27212/07 , Stran 6715
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami), določbami Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji pravosodni sodelavec (samostojni sodni referent). 1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica. 2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. 3. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih: – višji pravosodni sodelavec I, – višji pravosodni sodelavec II, – višji pravosodni sodelavec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni sodelavec III. 4. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj višja strokovna izobrazba pravne ali družboslovne smeri, – strokovni upravni izpit, – izpit iz Sodnega reda, – delovne izkušnje: najmanj 6 mesecev, – poznavanje dela z računalnikom. Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami): – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. 5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti še naslednje izjave: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda, – pisno izjavo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o državljanstvu Republike Slovenije, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv. Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Urad predsednice, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, z oznako »javni natečaj«. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško delovno mesto bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 02/234-73-23.

AAA Zlata odličnost