Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

Ob-26933/07 , Stran 6712
Občina Grosuplje na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 67/07-UPB) objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Uradu za prostor Občinske uprave Občine Grosuplje. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba arhitekturne, krajinske, smeri geografije, geodetske ali gradbene smeri, – aktivno znanje slovenskega jezika, – biti morajo državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K pisni prijavi mora kandidat priložiti naslednja dokazila: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, – potrdilo ali izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – potrdilo ali izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izjave iz prejšnjega odstavka lahko nadomestijo kopije dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki obvladajo računalniški program Arcwiev in Autocad. Pripravniška doba traja 10 mesecev. Pripravnik bo pripravništvo sklenil z opravljanjem državnega izpita iz javne uprave, ki je sestavni del pripravništva. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje. Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 788-87-56 (Mojca Lovšin). Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost