Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 211/07 Ob-25965/07 , Stran 6469
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 211/07 z dne 20. 9. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 15, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 85,50 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 10, 4000 Kranj, stoječe na parc. št. 167/1, k.o. Huje, last Vesne Golub, Ulica Gorenjskega odreda 10, Kranj, EMŠO 0211963505133, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 9. 1993, med prodajalko Mercator-Izbira, Trgovsko podjetje, d.o.o. Kranj, Maistrov trg 7, Kranj ter Vesno Golub, kot kupovalko, s potrdilom o plačilu kupnine ter zemljiškoknjižnim dovolilom za vknjižbo lastninske pravice z dne 31. 7. 2007, pravnega naslednika prodajalke Mesnine dežele Kranjske d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, MŠ 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR s pp.