Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 774/07 Ob-25962/07 , Stran 6468
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 774/07 z dne 19. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 10, v skupni izmeri 54,54 m2 (kuhinja 13,02 m2, soba 17,06 m2, soba 10,12 m2, hodnik 4,76 m2, kopalnica 4,18 m2, balkon oziroma terasa 3,37 m2 in klet 2,03 m2), katerega lastnik je zastavitelj Marić Ivica, Cankarjeva ul. 50, Radovljica, ki se nahaja v nadstropju IV. stanovanjske zgradbe z identifikacijsko št. 620.ES, ki leži na parcelni številki 279/21, ki je pripisana pri vl. št. 2011 k.o. Radovljica, v zemljiški knjigi okrajnega sodišča v Radovljici, identifikacijska številka stavbe 620.ES, na naslovu Cankarjeva 50, 4240 Radovljica, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, enotna identifikacijska številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR s pp. z zapadlostjo 30. 9. 2012.