Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 1290/07 Ob-25838/07 , Stran 6468
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1290/07 z dne 19. 9. 2007, je stanovanje št. 18, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Rudija Papeža 3, Kranj, z ident. št. 436.ES, stoječe na nepremičnini parc. št. 408/3, k.o. Klanec, last zastaviteljice Marice Pauković, Ulica Rudija Papeža 3, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe številka O/V/Č-600, sklenjene dne 12. 7. 2000, s prodajalcem družbo Zvezda, tekstilna tovarna d.d., Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 35.000 EUR, z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,9% ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 10. 2012.