Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 656/07 Ob-25835/07 , Stran 6468
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 656/07, DK 19/07 z dne 18. 9. 2007, je bila nepremičnina - poslovni prostor v pritličju objekta Kidričeva 2 v Zagorju ob Savi, v skupni izmeri 248,25 m2, ki obsega naslednje prostore - pisarno s stopniščem 36,56 m2, kuhinjo 35,75 m2, kompresorsko postajo 19,38 m2, hladilnico 36,43 m2, prodajalno 84 m2 in predprostor 36,13 m2, kateri je določena ident. št. stavbe 1886, 1902 in ident. št. dela stavbe 501, k.o. Zagorje-mesto, last zastavitelja Andoljšek Božidarja, EMŠO 2409966500231, stanujočega Nemška vas 28, Ribnica, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7. 2000, sklenjene z družbo ABC TGM, d.o.o., Trbovlje, kot prodajalko in Andoljšek Božidarjem, roj. 24. 9. 1966, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Posojilnice - Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170 Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900650, za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.