Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 936/07 Ob-25832/07 , Stran 6468
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 936/07 z dne 17. 9. 2007, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 3, z ident. št. 2636-3307-3, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Neubergerjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1759/3, k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja Kos Borivoja, Ježa 98, Ljubljana – Črnuče, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 8. 2007. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000 EUR, s pripadki.