Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 1173/2007 Ob-25830/07 , Stran 6468
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1173/2007 z dne 14. 9. 2007, je stanovanje št. 7 v izmeri 122,76 m2, v II. nad. stanovanjske hiše v Mariboru, Krekova ul. 4, ki stoji na parc. št. 905, pripisane k vl. št. 25 k.o. Maribor, Grad, last Osmanović Jasmina, stanujoča Maribor, Krekova ul. 4, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 17. 5. 2006 in stanovanje št. 3 v izmeri 132,93 m2, v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Maistrova ul. 1, ki stoji na parc. št. 936/1, pripisane k vl. št. 1518 k.o. Maribor Grad, solast Repa Darka in Repa Jasmine, oba stanujoča Maribor, Maistrova ul. 1, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1. 2002, zastavljeno v korist Probanke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 230.000 EUR s pp.