Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 1159/2007 Ob-25829/07 , Stran 6468
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1159/2007 z dne 12. 9. 2007, je stanovanje št. 7/P v izmeri 62,79 m2, Ul. Nade Kovačič 7, Miklavž – parc. št. 872, k.o. Miklavž na Dravskem polju, last Lesjak Ljudmile, stanujoče Miklavž, Ul. Nade Kovačič 7, na temelju posadne listine z dne 27. 2. 2002, zastavljeno v korist Valič Andreja, stanujočega Laznica, Ul. Alojzije Marinšek 4, za zavarovanje posojila v znesku 15.000,00 EUR s pp.