Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 653/07 Ob-25828/07 , Stran 6467
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 653/07 z dne 13. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Delavska ulica 4, stoječe na parc. št. 1225/3, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 40,88 m2, last zastaviteljev Fehima Ramića in Kado Ramić – vsakega do 1/2, oba Delavska ulica 4, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 104-90/93 z dne 26. 3. 1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR s pripadki.