Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 630/07 Ob-25826/07 , Stran 6467
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 13. 9. 2007, opr. št. SV-630/07, je bilo 73,86 m2 veliko stanovanje št. 1, v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Rogatcu, Trg 26, stoječe na parc. št. 23/1.S k.o. Rogatec, last Stabus Srečka, 3252 Rogatec, Trg 26, EMŠO 1804968500029, na podlagi kupne pogodbe, sklenjene 17. 11. 1999, s prodajalko Kampuš Gertrud, katera je postala lastnica tega stanovanja na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 36101-91/3– 4/2 z dne 30. 12. 1994, v zvezi z odobritvijo pogodbe z dne 29. 10. 1999, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., bančna skupina Banke Celje, 3000 Celje, Vodnikova 2, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve do Stabus Srečka, 3252 Rogatec, Trg 26, EMŠO 1804968500029, v višini 24.300,00 EUR s pripadki.