Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 681/2007 Ob-25825/07 , Stran 6467
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 681/2007 z dne 14. 9. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka H 8, ki ima ident. št. stavbe 2100-83, na naslovu Dražgoška ul. 3, Kranj, v skupni izmeri 125,78 m2 in je v lasti zastaviteljice Tedje Trojer do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 10. 9. 2007, sklenjene s prodajalko Elizabeto Valič, Vodopivčeva ulica 12, Kranj, zastavljeno v korist zastavne upnice Volksbank Kärnten Süd, reg. Gen.m.b.H, s sedežem v Avstriji, Hauptplatz 6, Borovlje, matična številka 1900625, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR, z 7,75% rednimi letnimi obrestmi ter 5% zamudnimi obrestmi in končnim rokom zapadlosti 20. 9. 2022.