Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

SV 597/07 Ob-25824/07 , Stran 6467
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 597/07 z dne 17. 9. 2007, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje z balkonom št. 12, v izmeri 57,71 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju (5. etaži) 4. nadstropnega bloka, s shrambo št. 12, v kleti (1. etaži), na naslovu Gradišče 14 A, stoječi na parc. št. 1935/6, parc. št. 1935/7, parc. št. 1935/8, vse vpisane v vl. št. 3124, k.o. Vrhnika in parc. št. 2857/10, vpisana v seznamu I-javno dobro, k.o. Vrhnika, z ident. št. 20022583 12, ki je last zastaviteljev Kobe Petra, stanujočega Ljubljanska cesta 58, Celje in Velkavrh Anite, stanujoče Brezje pri Dobrovi 24, za vsakega do idealnega solastninskega deleža 1/2, zastavljena v korist kreditodajalca Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št. 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 82.450,00 CHF in v višini 110.483,00 CHF, s pripadki.