Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 306-95/2007-12 Ob-25292/07 , Stran 6462
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 7. 9. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (uradno prečiščeno besedilo, ZPOmK-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/07; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da koncentraciji družb Helios, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, in Belinka Holding, d.d., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence. Koncentracija se bo izvedla z združitvijo dveh predhodno neodvisnih družb, natančneje s pripojitvijo družbe Belinka Holding, d.d. (v nadaljevanju: Belinka d.d.), k družbi Helios, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (v nadaljevanju: Helios d.d.), zato gre v navedenem primeru za koncentracijo v smislu prve alineje drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Ob upoštevanju podatkov iz priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov je Urad ugotovil, da v zvezi s koncentracijo družb Helios d.d. in Belinka d.d. ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.