Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Ob-25687/07 , Stran 6453
Na podlagi 515. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07), določili Akta o ustanovitvi družbe PRVI KAPITAL, d.o.o. in sklepa nadzornega sveta ustanovitelja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo z dne 18. 12. 2006 PRVI KAPITAL, poslovno svetovanje, d.o.o., Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor, objavlja javni razpis za direktorja/direktorico družbe PRVI KAPITAL, d.o.o., za mandatno dobo 4 let. Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje razpisne pogoje: – univerzitetna izobrazba s področja bančništva, financ ali s področja lastniškega financiranja, – najmanj 3 leta delovnih izkušenj, – organizacijske in vodstvene sposobnosti, – predstavitev razvojnega načrta družbe, – poznavanje in izkušnje na trgu kapitalskih naložb s poudarkom na malih in srednje velikih podjetij, – poznavanje evropskih in slovenskih regulativ za naložbe s tveganim kapitalom, – aktivno znanje angleškega jezika, – dobro poznavanje dela z računalnikom. Vloga z življenjepisom in dokazili se pošlje v roku 8 dni od objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na javni razpis za direktorja/direktorico družbe PRVI KAPITAL, d.o.o. – ne odpiraj«. Nepopolne in nepravočasne vloge se ne upoštevajo. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom/kandidatko.