Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

Št. 316-20/2007 Ob-25513/07 , Stran 6431
1. Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvajanje energetskih pregledov in pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/07, št. objave Ob-15806/07, se podaljša do 12. 10. 2007. 2. Četrto odpiranje vlog bo v petek 12. 10. 2007 ob 14.30. 3. Vloge za četrto odpiranje morajo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, prispeti najkasneje do 11. 10. 2007 do 15. ure. 4. Vloge morajo biti oddane in označene na način, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji. 5. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen v veljavi. 6. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 16. 9. 2007.