Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

SV 644/07 Ob-25174/07 , Stran 6388
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 644/07 z dne 12. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 17, ki se nahaja v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 18, Jesenice, stoječe na parc. št. 370/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 71,68 m2, last zastavitelja Bojana Magazina, na podlagi darilne pogodbe z dne 6. 6. 2002, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., matična številka 2211254, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, za zavarovanje denarne terjatve v višini 137.000,00 EUR s pripadki.