Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

SV 193/2007 Ob-25080/07 , Stran 6387
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 193/2007 z dne 6. 9. 2007, je stanovanje številka 8 v I. nadstropju, ki obstoji iz dnevne sobe, spalnice, kuhinje z jedilnim kotom, kopalnice, predsobe, shrambe in hodnika ter s pripadajočim kletnim prostorom – kletni boks številka 8, v skupni izmeri 67,36 m2, ki se nahaja v stanovanjskem objektu na naslovu Krekova ulica 8, 2000 Maribor, ki stoji na parc. št. 902/1 katastrska občina Maribor-Grad, in je last Marjete Berlič, EMŠO 1709935505944, stanujoče Krekova ulica 8, 2000 Maribor, do celote, na podlagi originalne overjene darilne pogodbe (brez številke) z dne 8. 3. 1994, sklenjene med Potočnik Viktorjem, kot darovalcem in Marjeto Berlič, kot obdarjenko, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, matična številka 5092221, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 57.600 EUR s pripadki.