Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24719/07 , Stran 6386
ki bo dne, 20. septembra 2007, ob 12.30, v Pretorski palači v Kopru, Titov trg 1. Dnevni red: 1. Otvoritev ustanovne skupščine in izvolitev delovnih teles. 2. Ustanovitev Primorske gospodarske zbornice, sprejem Statuta in Pravilnika o volitvah v organe zbornice. 3. Izvolitev predsednika Primorske gospodarske zbornice. 4. Izvolitev članov upravnega odbora Primorske gospodarske zbornice. 5. Izvolitev članov nadzornega odbora Primorske gospodarske zbornice. 6. Določitev višine članarine Primorske gospodarske zbornice. 7. Razno. Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je lahko v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih zbornicah ter 2. in 17. členom predloga Statuta Primorske gospodarske zbornice postal član Primorske gospodarske zbornice. Ustanovne skupščine se lahko, razen zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega odstavka, s pisnimi pooblastili udeležijo tudi njihovi pooblaščenci. Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki bodo do vključno 17. 9. 2007 prijavile svojo udeležbo na naslov GZS – Območna zbornica Koper, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper, ali e-mail: oz.koper@gzs.si Predlog statuta in druga gradiva za ustanovno skupščino ter dodatne informacije so bodočim članom Primorske gospodarske zbornice na voljo na naslovu GZS – Območna zbornica Koper in na spletni strani: http://www.gzs.si/slo/regije/oz-koper.