Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24718/07 , Stran 6383
Skladno s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavljamo v postopku redne likvidacije družbe PAKO, podjetje za predelavo papirja in lepenke d.o.o., Ljubljana, Letališka 34 – v likvidaciji, poziv upnikom. Dne 13. 7. 1998 je Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za gospodarstvo, pri vložku 10644200, matična številka 5039827, vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo PAKO, podjetje za predelavo papirja in lepenke d.o.o., Ljubljana, Letališka 34 – v likvidaciji. Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po objavi tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, družbi D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana. Terjatve naj se prijavijo v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.