Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24745/07 , Stran 6371
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 45 osebnih avtomobilov v lasti Davčne uprave Republike Slovenije. Skupna ocenjena vrednost vozil je 26.200,00 EUR. Izračun vrednosti je podal Igor Šmajdek, sodni izvedenec in cenilec. 2. Rok za oddajo ponudb je 21. 9. 2007 do 9. ure. 3. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete najkasneje do 21. 9. 2007 do 9. ure na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna DURS. 4. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena za odkup vseh starih vozil. 5. Pogoji javne ponudbe: ponudnik mora odkupiti vsa vozila. Najnižja odkupna cena vozil je v Cenilnem poročilu ocenjena vrednost. 6. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe: – izpolnjen obrazec »ponudba«, – podpisan predlog pogodbe. 7. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. 8. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba. 9. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe. 10. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na prodajalčevi spletni strani http://www.durs.gov.si/si/javni_razpisi/. Podatki o vozilih so razvidni iz Cenilnega poročila, ki je priloga razpisne dokumentacije. Cenilno poročilo je le deloma objavljeno na spletni strani. Celotno Cenilno poročilo, z vključenimi fotografijami vozil, je na ogled pri prodajalcu. Vozila so na davčnih uradih po Sloveniji. 11. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede javnega naročila sta Jure Mahkota, tel. 01/478-27-74; e-naslov: jure.mahkota@gov.si in Igor Štraus, tel. 01/478-28-23; e-naslov: igor.straus@gov.si.