Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-25166/07 , Stran 6370
V besedilu javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za leto 2007, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70/07 z dne 3. 8. 2007, je bila ugotovljena napaka, zato uprava Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Milošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in skladno s sklepom uprave številka IS 7-399/07, z dne 11. 9. 2007, objavlja popravek besedila: 4. točka besedila poziva (Merila in kriteriji) se v celoti spremeni tako, da se po novem glasi: »Pri izboru projektov in programov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05). Pri ocenjevanju projektov oziroma programov bo strokovno – programska komisija upoštevala naslednje kriterije: a) Festivali in ostale prireditve: – ocena vsebinske vrednosti koncepta programa – do 40 točk, – predhodne reference nosilca projekta ali programa – do 20 točk, – vzpodbujanje pluralnosti izraza avdiovizualne kulture – do 20 točk, – vzpodbujanje specifične regionalne usmerjenosti projekta – do 20 točk. b) Štipendije in izobraževanje: – predhodne reference nosilca projekta ali programa/prijavitelja štipendije – do 50 točk, – ocena glede na pomen in potrebe strokovne usposobljenosti določenega profila avdiovizualnega sektorja v Republiki Sloveniji – do 50 točk. Skupna ocena »akcije«: maksimalno dosegljivo število točk 100.« Tretji odstavek 10. točke besedila poziva (Oddaja in posredovanje vlog) se spremeni tako, da se po novem glasi: »Strokovna komisija bo obravnavala vse vloge, ki prispejo najkasneje do posameznega roka začetka seje strokovne komisije, in sicer: – 1. rok zasedanja strokovne komisije je 15. 10. 2007, – 2. rok zasedanja strokovne komisije je 12. 11. 2007.« Ostalo besedilo javnega poziva z dne 3. 8. 2007 ostane nespremenjeno.