Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Št. 30/2007 Ob-24942/07 , Stran 6367
Svet Knjižnice Brežice na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. l. RS, št. 87/03) in sklepa Sveta Knjižnice Brežice o postopku izbora in imenovanja direktorja/direktorice javnega zavoda Knjižnice Brežice z dne 5. 9. 2007 objavlja razpis za direktorja/direktorico Knjižnice Brežice. Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – imajo univerzitetno izobrazbo humanistične ali družboslovne smeri, – imajo opravljen strokovni izpit (v kolikor imenovani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz bibliotekarske stroke, ga je dolžan opraviti v skladu z 39. členom ZKnj-1 (Ur. l. RS, št. 87/01) v roku dveh let od imenovanja), – imajo najmanj 7 let delovne dobe, – imajo organizacijske in vodstvene sposobnosti, – izkazujejo znanje slovenskega jezika, – imajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delih. K prijavi morajo kandidati/kandidatke predložiti program dela knjižnice za mandatno obdobje. Mandat direktorja/direktorice Knjižnice Brežice traja 5 let. Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z označbo ``Ne odpiraj-javni razpis: direktor/direktorica Knjižnice Brežice`` priporočeno na naslov: Knjižnica Brežice, Svet Knjižnice Brežice, Trg izgnancev 12b, 8250 Brežice, v roku 15 dni od objave razpisa. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 1. 12. 2007.