Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24856/07 , Stran 6367
Na podlagi 515. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 60/06) in 9. člena Akta o ustanovitvi Slovenske tiskovne agencije d.o.o., Ljubljana, Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Ljubljana, Tivolska 50, objavlja razpis za direktorico/direktorja družbe Slovenska tiskovna agencija d.o.o. Kandidatke/kandidati za direktorico/direktorja morajo izpolnjevati poleg z zakonom določenih še naslednje razpisne pogoje: – univerzitetna izobrazba, – 5 let ustreznih delovnih izkušenj na področju medijev oziroma vodenju primerljivih družb, – aktivno znanje ali angleščine ali nemščine ali francoščine, – predložitev vizije razvoja s programom dela za mandatno obdobje. K prijavi z življenjepisom in navedbami o izpolnjevanju pogojev morajo kandidatke / kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, – dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah na področju medijev oziroma na vodilnih delovnih mestih primerljivih družb (npr. potrdilo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega bo nedvoumno razvidno izpolnjevanje tega pogoja), – fotokopijo potrdila pristojnih organizacij o aktivnem znanju (oziroma višji ravni zahtevnosti – B2) zahtevanega tujega jezika. Direktorica / direktor bo imenovan/a za mandatno obdobje štirih let. Kandidatke / kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili in programom dela pošljejo v roku 15 dni od objave razpisa, v zaprti kuverti na naslov Slovenska tiskovna agencija, Ljubljana, Tivolska cesta 50, s pripisom: »Prijava na javni razpis za direktorico / direktorja STA d.o.o. – ne odpiraj.«. Nepopolnih in nepravočasnih vlog razpisna komisija ne bo upoštevala. Prijavljene kandidatke / kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbrano kandidatko / kandidatom. Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/241-01-22 (ga. Krašovec).