Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-24850/07 , Stran 6366
Na podlagi 5. korespondenčne seje Svet Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše, Nova vas 4b, 1385 Nova vas, razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 43., 53., 107.a in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom) pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Toneta Šraja Aljoše, Nova vas 4b, 1385 Nova vas, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.