Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Su 2105/2007 Ob-24713/07 , Stran 6366
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka (strokovni(a) sodelavec(ka)) na kazenskem oddelku – eno prosto delovno mesto za nedoločen čas. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju treh mesecev. Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9, 6000 Koper. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj dve leti delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – aktivno znanje uradnega jezika, – znanje svetovnega tujega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Prijava mora vsebovati: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – pisno izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – pisno izjavo o državljanstvu RS, pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja. Rok za prijavo je 8 dni po objavi. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 117/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.