Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Št. 25/2007 Ob-24712/07 , Stran 6366
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, razpisuje dve delovni mesti: 1. ravnatelja Višje strokovne šole – VSŠ (m/ž), 2. ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole - SPSŠ (m/ž). Kandidat pod 1. in 2. točko mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 92., 96. ter 97. členom Zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07), in sicer: – Ima najmanj visokošolsko izobrazbo. – Izpolnjuje pogoje za učitelja (predavatelja) ali svetovalnega delavca v šoli v kateri kandidira za ravnatelja. – Ima opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. – Ima pridobljeno pedagoško andragoško izobrazbo. – Ima naziv svetnik, svetovalec ali mentor vsaj 5 let. – Ima opravljen ravnateljski izpit ali ga bo pridobil najkasneje leto dni po začetku mandata. – Ima 5 let izkušenj v vzgoji in izobraževanju. – Da predloži program vodenja šole v kateri kandidira za ravnatelja oziroma program vodenja zavoda – Za kandidate pod točko 1., da ima veljaven naziv »predavatelj višje šole«. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje pod 143., 145., 146., 148., 149. členu ZOFVI ter 43. členu ZOFVI. Kandidat mora vlogi priložiti tudi potrdilo o nekaznovanosti (107/a člen ZOFVI), staro največ 8 dni ter program vodenja šole (58. člen ZOFVI). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbran kandidat bo imenovan za 5 let. Svet zavoda enega izmed imenovanih kandidatov za ravnatelja določi tudi kot direktorja zavoda Šolskega centra Šentjur. Predviden začetek dela za kandidata pod točko 1. je 22. januar 2008. Predviden začetek dela za kandidata pod točko 2. je 1. april 2008. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (s potrdilom o izobrazbi, nazivu, delovnih izkušnjah, o nekaznovanosti idr., s kratkim življenjepisom ter programom vodenja) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Šolskega centra Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, z oznako »prijava na razpis za ravnatelja VSŠ« oziroma »prijava na razpis za ravnatelja SPSŠ«. O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po končanem postopku.