Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

Ob-25058/07 , Stran 6335
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05 in 126/06) in Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in 66/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, v nadaljevanju: PPIPRS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04), Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06 in 23/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja dopolnitev javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – Turistična infrastruktura, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 51/07. V točki »13. Datumi odpiranja vlog« se doda novi rok za odpiranje vlog v letu 2007, in sicer 10. 10. 2007.