Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 635/07 Ob-24052/07 , Stran 6190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 635/07 z dne 29. 8. 2007, je nepremičnina, stanovanje v izmeri 42,47 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Šentiljska cesta 116, stoječe na parc. št. 360/3, k.o. Pekel, katere lastnika vsak do 1/2 sta Martin Matjašič in Bojana Hohnjec, oba stan. Šentiljska cesta 116, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 5. 2005, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Martina Matjašiča in Bojane Hohnjec, oba stan. Šentiljska cesta 116, Maribor, v višini 24.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost