Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 567/2007 Ob-23884/07 , Stran 6190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o ustanovitvi hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 567/2007 z dne 29. 8. 2007, sta bili: – nepremičnina, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje v izmeri 50,48 m2 št. 10.E, v stanovanjskem bloku v Brežicah, v stanovanjskem bloku v Šolski ulici 8, Brežice, ki stoji na parc. št. 386, vpisano v vl. št. 1043, k.o. Brežice ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, katerega lastnica je Stojanović Petrija, Stiplovškova ulica 10, Brežice, EMŠO 0409981505013, v celoti na osnovi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Andreja Doklerja, SV 222/2007 z dne 30. 3. 2007, sklenjenega med Račič Karmen, kot prodajalko in Stojanović Petrijo, kot kupovalko, le-ta pa je nepremičnino pridobila z darilno pogodbo z dne 29. 7. 1997, z darovalcem Račič Karlom in ta s kupoprodajno pogodbo z dne 1. 10. 1993, s prodajalko Občino Brežice ter – nepremičnina, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje v izmeri 53,10 m2, št. stanovanja 27, v stanovanjskem bloku v Brežicah, Gubčevi 8, Brežice, ki stoji na parc. št. 1233/5, vpisano v vl. št. 1040, k.o. Brežice ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, katerega lastnica je Stojanović Petrija, Stiplovškova ulica 10, Brežice, EMŠO 0409981505013, v celoti na osnovi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Pavlin Borisa SV 41/2005 z dne 26. 1. 2005 ter vknjižbenega dovoljenja z dne 11. 1. 2006, zastavljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 980-29802584988177 z dne 29. 8. 2007, do dolžnice Stojanović Petrije, v višini 94.595 EUR s pripadki, z zapadlostjo po 26. 8. 2008.

AAA Zlata odličnost