Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 782/07 Ob-23883/07 , Stran 6190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 782/07 z dne 10. 8. 2007, je bilo stanovanje št. 10, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Rudarjevo 2, Črna na Koroškem, stoječe na parc. 54/27, k.o. Črna, last dolžnika in zastavitelja Mateja Vidoviča do celote, na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu In 607/2003-51, ki je postal pravnomočen dne 6. 8. 2007, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 42.000 EUR s pp, s končnim rokom vračila 15. 8. 2027 in s pp, v korist zastavne upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, enolična identifikacijska številka 1870718, vse do dokončnega poplačila terjatve.

AAA Zlata odličnost