Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 645/2007 Ob-23791/07 , Stran 6190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 645/2007 z dne 28. 8. 2007, je bilo stanovanje št. 3, v skupni izmeri 45,40 m2, ki obsega predprostor, WC, kopalnico, kuhinjo s sobo, balkon in klet, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Ravne 15, Tržič, stoječe deloma na zemljišču parc. št. 394, k.o. Tržič, vl. št. 1004 in deloma na zemljišču parc. št. 395/1 k.o. Tržič, vl. št. 1038, last zastavitelja Matjaža Srečnika, deteljica 15, Tržič, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 8. 2007, sklenjeno med Alojzem Lončaričkom, Retnje 1A, Križe, kot prodajalcem in Matjažem Srečnikom, Deteljica 15, Tržič, kot kupcem, zastavljeno v korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d., s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, matična številka 502623, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000 EUR, z obrestno mero v višini Euribor + 2,60 odstotnih točk letno ter z zapadlostjo glavnice na dan 31. 8. 2037.

AAA Zlata odličnost