Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 861/07 Ob-23759/07 , Stran 6190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 861/07 z dne 24. 8. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 5, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe naslovu Svetosavska 22, v Ljubljani, v skupni izmeri 37,77 m2, ki stoji na parc. št. 1231, k.o. Bežigrad, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 8. 2007, last Alenke Divjak, iz Polzele, Polzela 78, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična št. 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v 33.000 CHF s pp.

AAA Zlata odličnost