Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 1433/2007 Ob-23758/07 , Stran 6190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 1433/2007 z dne 22. 8. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje z ident. št. ___/034, z oznako S34.4N6, v večstanovanjskem objektu, v 7. etaži (v 4. nadstropju), s shrambo v 8. etaži (mansarda), v skupni izmeri 67,78 m2 in garažno mesto z ident. št. ___/92, z oznako P52, v 2. etaži (I. kleti) v izmeri 11,70 m2, v 2. etaži (I. kleti), v večstanovanjskem objektu Tezno, ob Prvomajski ulici v Mariboru, katastrska občina Tezno, ki je last zastavitelja Konstruktor VGR d.o.o., matična številka 5948096, s sedežem Ljubljanska ulica 81, 2000 Maribor, do celote, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžnici Tini Berger, EMŠO 1009982505381, stanujoči Maribor, Ulica Vita Kraigherja 016, v višini 113.900 CHF s pripadki, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 7. 2037.

AAA Zlata odličnost