Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 1432/2007 Ob-23757/07 , Stran 6189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 1432/2007 z dne 22. 8. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje z ident. št. ___/006, z oznako S6.P6, v večstanovanjskem objektu, v 3. etaži (v pritličju), s shrambo v 8. etaži (mansarda), v skupni izmeri 67,81 m2 in zeleno teraso v izmeri 11,52 m2, v večstanovanjskem objektu Tezno, ob Prvomajski ulici v Mariboru, katastrska občina Tezno, ki je last zastavitelja Konstruktor VGR d.o.o., matična številka 5948096, s sedežem Ljubljanska ulica 081, 2000 Maribor, do celote, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžnici Hermini Jerič, EMŠO 0305964505239, stanujoči Maribor, Groharjeva ulica 003, v višini 45.100,00 CHF s pripadki, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 7. 2022.

AAA Zlata odličnost