Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 1431/2007 Ob-23755/07 , Stran 6189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1431/2007 z dne 23. 8. 2007, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 4, v skupni izmeri 75,40 m2, ležečem v I. nadstropju večstanovanjske zgradbe v Mariboru, Knafelčeva ulica 28, stoječe na parceli številka 1621/1, vpisane pri vložni številki 1317, katastrska občina Spodnje Radvanje, katerih lastnika sta zastavitelja Damjan Ragolič, EMŠO 2509981500110, stanujoč Košaki, Košaški dol 67 in Boštjan Tischler, EMŠO 0708977500268, stanujoč Košaki, V klancu 7, vsak do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 7. 2007, sklenjene s prodajalko Moniko Walter, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 102.778,20 CHF s pripadki, kar v protivrednosti eura po tečajnici banke Slovenije - referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 13. 8. 2007 znaša 63.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost