Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 1413/2007 Ob-23753/07 , Stran 6189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 1413/2007 z dne 20. 8. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje z oznako S6-P6, identifikacijska številka nepremičnine 680 59 06, v pritličju objekta na parceli številka 131/2, katastrska občina Tezno, v skupni izmeri 76,18 m2, s kletno shrambo številka 06 v velikosti 3 m2 in parkirnim mestom številka 1 na dvorišču ter zelenica – atrij parcela številka 131/8 v izmeri 66,56 m2,ki je last zastaviteljev Nataše Kaloh, EMŠO 0710971505033, stanujoče Maribor, Framska ulica 4 in Kaloh Uroša, EMŠO 1802974500054, stanujočega Maribor, Framska ulica 4, za vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 7. 2007, sklenjene s prodajalcema, družbo Slocan d.o.o. Leona Zalaznika 22, Maribor in družbo Krekova družba za storitve d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, predmetni pogodbi pa so priloženi tudi splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe s komercialnim imenom Stanovanjski blok Tezno, opr. št. SV 297/2007 z dne 20. 2. 2007, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 99.700,00 CHF s pripadki, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 7. 2037.

AAA Zlata odličnost