Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 1393/2007 Ob-23751/07 , Stran 6189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1393/2007 z dne 14. 8. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje z oznako S24 M6, identifikacijska številka dela stavbe 0680/095/23, v mansardi objekta v skupni izmeri 75,78 m2, v objektu na parceli številka 131/2, katastrska občina Tezno, s kletno shrambo številka 24, v velikosti ca. 3 m2 in parkirnim mestom številka 4, na dvorišču, katerih lastnika sta zastavitelja Andreja Rinc Urošević, EMŠO 0711978505043, stanujoča Maribor, Pirnatova ulica 24 in Davor Urošević, EMŠO 1603977501091, stanujoč Piran, Dantejeva ulica 35, vsak do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 7. 2007, sklenjene s prodajalcema družbo Slocan d.o.o. Leona Zalaznika 022, Maribor in družbo Krekova družba za storitve d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, predmetni pogodbi pa so priloženi tudi splošni pogoji prodaje posameznih delov stavbe s komercialnim imenom Stanovanjski blok Tezno, opr. št. SV 297/2007 z dne 20. 2. 2007, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 122.887,50 CHF s pripadki, kar v protivrednosti eura po tečajnici banke Slovenije-referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 7. 8. 2007 znaša 75.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost