Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 604/07 Ob-23745/07 , Stran 6189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 604/07 z dne 23. 8. 2007, je bilo stanovanje št. 3 v izmeri 52,62 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na Hrušici 68, stoječi na parc. št. 283/4, k.o. Hrušica, last zastaviteljice Jožefe Sintič, stanujoče Hrušica 68, Hrušica, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost