Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 591/07 Ob-23743/07 , Stran 6189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 591/07 z dne 13. 8. 2007, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 1, stoječi na parc. št. 879, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 60,20 m2, last zastaviteljev Mirsade Mušić in Huseina Mušića, oba Ulica heroja Verdnika 17, Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 7. 2007, sklenjene s prodajalcema Marjanom Mitovskim in Almo Rekić, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 75.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost