Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 590/07 Ob-23741/07 , Stran 6189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 590/07 z dne 13. 8. 2007, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na Hrušici, Hrušica 66, stoječi na parc. št. 283/5, k.o. Hrušica, v skupni izmeri 54,83 m2, last zastavitelja Fikreta Sinanovića, Hrušica 66, Hrušica, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 352-43/2007, št. 352-54/2007 z dne 12. 7. 2007 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 26. 7. 2007, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost