Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 639/2007 Ob-23739/07 , Stran 6189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 639/2007 z dne 27. 8. 2007, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 1, v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Nazorjeva ulica 12, Kranj, s številko stavbe 522.ES k.o. Kranj, v izmeri 63,30 m2, last Veliborja Stojanova, Nazorjeva ulica 12, Kranj in Tine Puce, Gorenjska cesta 10, Naklo, vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 7. 2007, sklenjene med Svet Nepremičnine, d.o.o., Kamniška ulica 41, Ljubljana, kot prodajalcem in Veliborjem Stojanov, Nazorjeva ulica 12, Kranj ter Tino Puce, Gorenjska cesta 10, Naklo, kot kupcema, zastavljeno v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 57.950,00 EUR ter denarne terjatve v višini 24.830,00 EUR, obeh z obrestno mero v višini šestmesečnega Euriborja in fiksnega pribitka v višini 1,50% letno, z zamudnimi obrestmi v višini zakonskih zamudnih obresti, s stroški, ki bi jih imela upnica z uveljavljanjem vračila terjatve in s končnim rokom zapadlosti 31. 8. 2027.

AAA Zlata odličnost