Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 626/2007 Ob-23736/07 , Stran 6188
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 626/2007 in SV 625/2007 z dne 23. 8. 2007, je bilo stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 5, Kranj, stoječem na parc. št. 253/6, k.o. Klanec, v skupni izmeri 42,50 m2, ki obsega kuhinjo z jedilnico v izmeri 14,63 m2, sobo v izmeri 16,04 m2, predsobo v izmeri 6,30 m2, kopalnico z WC v izmeri 4,38 m2 in kletni prostor v izmeri 1,22 m2, last Špele Bešter, Trg Prešernove brigade 1, Kranj in Dejana Blatnika, Gogalova ulica 8, Kranj, vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 6. 2007, sklenjeno med Damjanom Radikovićem ter Dijano Tubin, oba Ulica Lojzeta Hrovata 5, Kranj, kot prodajalcema ter Dejanom Blatnikom, Gogalova ulica 8, Kranj in Špelo Bešter, Trg Prešernove brigade 1, Kranj, kot kupcema, zastavljeno v korist zastavne upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 49.564,62 CHF, z obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor + 1,60% letno ter z zapadlostjo glavnice na dan 31. 8. 2022 in v višini 49.564,62 CHF, z obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor + 1,60% letno ter z zapadlostjo glavnice na dan 31. 8. 2022.

AAA Zlata odličnost