Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 614/2007 Ob-23734/07 , Stran 6188
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik, opr. št. SV 614/2007 z dne 14. 8. 2007, je stanovanje št. 3 v izmeri 37,46 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Savska cesta 38, Kranj, stoječe na parc. št. 250/1, vl. št. 54, k.o. Huje, ki sestoji iz kuhinje v izmeri 9,79 m2, hodnika v izmeri 2,30 m2, sobe v izmeri 21,03 m2, kopalnice z WC v izmeri 1,89 m2, kleti v izmeri 0,80 m2 in drvarnice v izmeri 1,65 m2, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve v višini 47.780,00 CHF, z letno obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,75% p.a., s končnim rokom vračila 31. 8. 2023 ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe št. KR01 271931020.

AAA Zlata odličnost