Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 347/07 Ob-23731/07 , Stran 6188
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-347/07 z dne 22. 8. 2007, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri 26,52 m2, v zgradbi na naslovu Kolodvorska cesta 22b, Pivka, stoječi na parceli št. 4235/5, 4235/4 in 4235/6, k.o. Petelinje, last zastaviteljice po imenu Vida Pavičić, stanujoče Ulica 25. maja 16, Prestranek, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.840,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero Euribor + 2,5% letno in z datumom zapadlosti terjatve 31. 8. 2022.

AAA Zlata odličnost