Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 170/2007 Ob-23729/07 , Stran 6188
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 170/2007 z dne 21. 8. 2007, je dvosobno stanovanje številka 3, v izmeri 62,91 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju ter podstrešje v izmeri ca. 80,00 m2, ki se nahajata v večstanovanjski hiši na naslovu Ob železnici 4, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 878, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 1208, katastrska občina Tabor, katerega lastnik je zastavni dolžnik Miloje Dugalić, EMŠO 1106958780016, stanujoč Taborniška ulica 14, 2204 Miklavž na Dravskem polju, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 2007, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 40.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost