Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 246/07 Ob-23728/07 , Stran 6188
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št. SV 246/07 z dne 21. 8. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 2, nadstropje P, v skupni izmeri 49,20 m2, na naslovu Koresova ulica 4, v Mariboru, stoječe na parc. št. 780/2 in 780/3, k.o. Tabor, pridobljena na podlagi darilne pogodbe z dne 22. 7. 1993, ki jo je Homec Danijela, rojena dne 11. 2. 1963, Koresova ulica 4, 2000 Maribor, sklenila z darovalko Kolarič Jožefo, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini v višini 8,500 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 6,75%, s trenutno skupno letno efektivno obrestno mero v višini 7,98% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita s strani kreditodajalke v primerih, opredeljenih v pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit), z zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan 20. 2. 2024.

AAA Zlata odličnost