Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 500/07 Ob-23727/07 , Stran 6188
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 500/07 z dne 22. 8. 2007, je bilo stanovanje v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Spodnji Idriji, Mladinska ulica 14, zgrajena na parceli št. 482/15, k.o. Spodnja Idrija, z identifikacijskim znakom 2358-39-105, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih in napravah ter zemljišču, last dolžnika Bogdana Tušarja, Triglavska ulica 29, Idrija, EMŠO 1904977500516, kupljeno s prodajno pogodbo dne 17. 8. 2007, overjeno pri notarju Andreju Rozmanu v Idriji pod opr. št. OV 689/07, dne 20. 8. 2007, zastavljeno v korist upnice – banke Nove LB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 63.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost