Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 599/07 Ob-23726/07 , Stran 6188
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 599/07 z dne 20. 8. 2007, so nepremičnine: – enosobno stanovanje št. 1, v izmeri 14,55 m2, ki se nahaja v nadstropni etaži stanovanjske hiše v Mariboru, Ertlova ulica 12 in ki stoji na parc. št. 633, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote last Ivana Drevenška, stan. Ertlova ulica 12, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 9. 1997; – stanovanje št. 2, v izmeri 18,74 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ertlova ulica 12 in ki stoji na parc. št. 633/1, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote last Ivana Drevenška, stan. Ertlova ulica 12, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 2014-1/2007-02/06 z dne 12. 1. 2007; – stanovanje št. 3, v izmeri 30,36 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ertlova ulica 12 in ki stoji na parc. št. 633/1, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote last Ivana Drevenška, stan. Ertlova ulica 12, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. št. 2014-28/2006-02/06 z dne 12. 1. 2007, zastavljene v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Ivana Drevenška, stan. Ertlova ulica 12, Maribor, v višini 31.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost